مطالبی برای اگاهی شما

مطالبی برای اگاهی شما

امام خامنه ای:
شکی نیست که بر اساس حقایقی که خداوند متعال تقدیر کرده است، خاورمیانه جدید شکل خواهد گرفت و این خاورمیانه، خاورمیانه اسلام است.

 • ۳
 • ۰
" برای دیدن اندازه اصلی، بر روی تصویر کلیک نمایید. "
 • مهدی سام زاده
 • ۰
 • ۰

" برای دیدن اندازه اصلی، بر روی تصویر کلیک نمایید. "

 • مهدی سام زاده
 • ۰
 • ۰

شب قدر

" برای دیدن اندازه اصلی، بر روی تصویر کلیک نمایید. "

ای کاش میشد با تو قرآن سر بگیرم

در آسمانی نگاهت پر بگیرم

ای کاش در "تقدیر" من امشب نویسند

مهری ز خاک تربت مادر بگیرم

"تقدیرم" ای کاش این شود،با تو محرم

ده روز روضه بر تن بی سر بگیرم

من عاشقم خرده ز ای کاشم مگیرید

ای کاش ها را کاش از این در بگیرم

 • مهدی سام زاده
 • ۱
 • ۰

 • مهدی سام زاده
 • ۰
 • ۰

" برای دیدن اندازه اصلی، بر روی تصویر کلیک نمایید. "

 • مهدی سام زاده
 • ۰
 • ۰

حدیث

" برای دیدن اندازه اصلی، بر روی تصویر کلیک نمایید. "

 • مهدی سام زاده
 • ۰
 • ۰

 • مهدی سام زاده
 • ۰
 • ۰

کهف الشهداء

کهف الشهداء

 • مهدی سام زاده
 • ۱
 • ۰

حدیث

 • مهدی سام زاده
 • ۰
 • ۰

پوستر هویت ملی

 • مهدی سام زاده
 • ۰
 • ۰

حدیث

 • مهدی سام زاده