مطالبی برای اگاهی شما

مطالبی برای اگاهی شما

امام خامنه ای:
شکی نیست که بر اساس حقایقی که خداوند متعال تقدیر کرده است، خاورمیانه جدید شکل خواهد گرفت و این خاورمیانه، خاورمیانه اسلام است.

 • ۰
 • ۰

                           

 • مهدی سام زاده
 • ۰
 • ۰

یمن ...

 • مهدی سام زاده
 • ۰
 • ۰

 • مهدی سام زاده
 • ۰
 • ۰

 

 

 

 

                                                     

 • مهدی سام زاده
 • ۰
 • ۰

 • مهدی سام زاده
 • ۰
 • ۰

 • مهدی سام زاده
 • ۰
 • ۰

پوستر من یمنی ام

 • مهدی سام زاده
 • ۰
 • ۰

 • مهدی سام زاده
 • ۰
 • ۰

طاووس بهشتی

نیمه شعبان

 • مهدی سام زاده
 • ۰
 • ۰


پوستر طراحی شده توسط سید امیر محمد طباطبایی یکی از نویسندگان جدید وبلاگ ما

 • مهدی سام زاده