مطالبی برای اگاهی شما

مطالبی برای اگاهی شما

امام خامنه ای:
شکی نیست که بر اساس حقایقی که خداوند متعال تقدیر کرده است، خاورمیانه جدید شکل خواهد گرفت و این خاورمیانه، خاورمیانه اسلام است.

۱۴ مطلب در خرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

 • مهدی سام زاده
 • ۰
 • ۰

کهف الشهداء

کهف الشهداء

 • مهدی سام زاده
 • ۱
 • ۰

حدیث

 • مهدی سام زاده
 • ۰
 • ۰

پوستر هویت ملی

 • مهدی سام زاده
 • ۰
 • ۰

حدیث

 • مهدی سام زاده
 • ۰
 • ۰

                           

 • مهدی سام زاده
 • ۰
 • ۰

یمن ...

 • مهدی سام زاده
 • ۰
 • ۰

 • مهدی سام زاده
 • ۰
 • ۰

 

 

 

 

                                                     

 • مهدی سام زاده
 • ۰
 • ۰

 • مهدی سام زاده