مطالبی برای اگاهی شما

مطالبی برای اگاهی شما

امام خامنه ای:
شکی نیست که بر اساس حقایقی که خداوند متعال تقدیر کرده است، خاورمیانه جدید شکل خواهد گرفت و این خاورمیانه، خاورمیانه اسلام است.

۱۱ مطلب با موضوع «چیستان» ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

معماهای قران

 • مهدی سام زاده
 • ۰
 • ۰


جواب معماهای قرآن

41

 

سوره هایی که حضرت محمد

(ص) فرمود:آن سوره ها

مرا پیر کرد سوره های

 هود،واقعه،مرسلات

 و نبا می باشد.

 

 

42

 

25 سوره قرآن با حروف

 مقطعه آغاز می شود.

 

 

43

 

پنج سوره با « الحمدلله»

 شروع می شود:

1- حمد،2-انعام،3-کهف،4-

سبا،5- فاطر

 

 

44

 

بلندترین آیه قرآن آیه

282 سوره بقره است.

 

 

45

 

به فرمایش حضرت محمد(ص)

صوت زیبا زینت قرآن است.

 

 

46

 

خداوند در قرآن می فرمایدچون

 خواستی قرآن بخوانی از شر

 شیطان رجیم به خدا پناه ببر.

 

 

47

 

چهار سوره : فتح، نوح، قدر،

کوثر.

 

 

48

 

قرآن دارای 1015030 نقطه

 است.

 

 

49

 

لفظ « رحیم» 114 مرتبه در

قرآن کریم آمده.

 

 

50

 

هفت سوره در قرآن با کلمه «

اذا» شروع می شود:

1-واقعه-2-انفطار-3-

منافقون-4-تکویر-5-انشقاق

زلزال-نصر

 

 • مهدی سام زاده
 • ۰
 • ۰


جواب معماهای قرآن

31

 

 سوره های"دخان" ،

 «زخرف»،«فاطر»و«بروج».

 

 

32

 

سوره های«احقاف» ،

«حجرات»،«تغابن»،«تحریم»و«غایشه».

 

 

33

 

سوره های «انشراح» ،

«کافرون»،«مجادله»،«انفطار»،«ممتحنه»

 و«انشقاق».

 

 

34

 

 دو اسم اصلی سوره مورد

 سوال ،«حمد» و «فاتحه

 الکتاب» است.

 

 

35

 

 سوره ای که یک آیه در

 آن 31 بار تکرار شده است

«الرحمن» می باشد.

 

 

36

 

 نام سوره هایی که از

 صفات خداوند متعال می باشند

   عبارتند از:"نور"،"فاطر"

   ،«رحمن»و «اعلی». 

 

 

37

 

عظیم ترین آیات قرآن « بسم

 الله الرحمن الرحیم» است.

 

 

38

 

چهار سوره در قرآن کریم

 سجده واجب دارد: (

 نجم،فصلت،علق و سجده).

 

 

39

 

سوره ای که به مادر قرآن

 معروف است سوره حمد است.

 

 

40

 

والاترین آیه قرآن آیه

 الکرسی است.

 

 • مهدی سام زاده
 • ۰
 • ۰


جواب معماهای قرآن

21

 

 سوره ای که غیراز«بسم

الله الرحمن الرحیم » حرف

 «میم»در آن نباشد،»کوثر»

است .

 

 

22

 

 سوره ای از قرآن که

 «کسره» فقط یک بار در آن

آمده است ، «اخلاص» است .

 

 

23

 

 نام چند سوره از قرآن که اگر

 از آخر خوانده شود ، به همان

 صورت در می آید ، «تبت» و

 «لیل» است .

 

 

24

 

 «سلاح دانشمند» که یکی از سوره های قرآن به این نام می باشد ، «قلم» است

 

 

25

 

 سوره ای که به «قلب

 قرآن » معروف است ،«یس»

 می باشد .

 

 

26

 

 سوره ای که به «عروس

 قرآن» معروف است ،

 «الرحمن » نام دارد.

 

 

27

 

تنها سوره ای که به زبان

 حال بندگان نازل شده ، سوره

«حمد» است .

 

 

28

 

 

سوره «ق».

 

 

 

29

 

 

سوره های «یس» و «طه».

 

 

 

30

 

سوره های «نور»،

 «کهف»و«نمل».

 

 • مهدی سام زاده
 • ۰
 • ۰


جواب معماهای قرآن


  11

 

 

 فلزی که به نام یکی از

 سوره های قرآن می باشد ،

«حدید» است که به معنای

 «آهن» است .

 

 12

 

 

 نام موجودی که نه انسان

 است ،نه حیوان و نه فرشته و

 یکی از سوره های قرآن به نام

 اوست ، «جن» است .

 

 13

 

 نام میوه ای که خداوند به

 آن قسم خورده و نام سوره ای

نیز می باشد ،«تین» است .

 

 14

 

14- نام سوره ای که به معنای

 روزگار است ، «دهر» می

 باشد .

 

 15

 

 سوره هایی که نشان دهنده

 بخشهایی از شبانه روزاست

.عبارتند از: فلق ، عصر

، لیل و فجر .

 

 16

 

 

 سوره هایی که نام آنها از

 اولین کلمه همان سوره گرفته

 شده ، عبارتند از : تبت ،

 عصر ، قارعة ، عبس ، لیل ،

 شمس و...

 

 17

 

 نام مرد دانشمندی که یکی از

 سوره های قرآن به نام

 اوست ، «لقمان » است .

 

 

18

 

 نام سوره هایی که تعداد آیه

های آن برابر با تعداد امامن

معصوم است ، «تحریم » و

«طلاق» است .

 

 19

 

 سوره ای که به نام یکی از

 روزهای هفته است ،«جمعه»

 می باشد .

 

 20

 

 سوره ای که در آن حرف

 «فاء» نباشد ،«حمد» است .

 

 • مهدی سام زاده
 • ۰
 • ۰


جواب معماهای قرآن


1

 

    قرآن 114 سوره دارد.

 

 2

 

 قرآن دارای سی جزء است .

 

3

   

قرآن دارای 120 حزب است

 

 4

 

قرآن 6236 آیه دارد .

 

 5

 

 سوره نمل دو « بسم الله

 الرحمن الرحیم» دارد .

 

 6

 

 سوره توبه (برائت) «بسم

 الله الرحمن الرحیم » ندارد .

 

 7

 

  قرآن با یک «بسم الله الرحمن

 الرحیم » شروع می شود .

 

 8

 

  قرآن 115 «بسم الله» دارد.

دارد

 9

 

 سوره ای که به نام یکی

 ازاصول دین می باشد ،

«توحید» است .

 

 

10

 

 سوره ای که به نام یکی از

فروع دین می باشد ، «حج»

 است .

 

 • مهدی سام زاده
 • ۱
 • ۰
 • مهدی سام زاده
 • ۰
 • ۰
 • مهدی سام زاده
 • ۰
 • ۰
 • مهدی سام زاده
 • ۰
 • ۰
 • مهدی سام زاده